Sant Boi, Ciutat Educadora

Educació, convivència i solidaritat

La Ciutat de Sant Boi de Llobregat disposa de múltiples possibilitats educadores i compta amb els elements imprescindibles per una formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, amb voluntat per a revertir els factors excloents i de desigualtat que l’entorn socioeconòmic imposa a una part de la ciutadania. Tot això accentua la responsabilitat dels governs locals i ens obliga desenvolupar totes les potencialitats educatives que la ciutat ofereix, tot incorporant al projecte polític els principis de la Ciutat Educadora.

L’Àrea d’Educació, Convivència i Solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi de LLobregat  és l’instrument que ha d’impulsar i desenvolupar aquesta funció  educativa de manera paral·lela a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la formació, la convivència i el desenvolupament de tots els seus habitants.

Els principis que inspiren aquesta missió educativa de la Ciutat són d’ordre social, econòmic i polític, orientades sobretot a un projecte eficient, convivencial i solidari i, per tant, impossible d’assolir sense la complicitat de tots aquells agents que configuren els fonaments d’aquesta Ciutat Educadora.

Seguint aquest model de Ciutat neix sbciutateducadora.cat el portal informatiu de l’Àrea d’Educació, Convivència i Solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Aquest espai comunicatiu vol fer visibles les experiències educadores que es desenvolupen a la nostra ciutat. Entenem com a experiències educadores totes aquelles que tenen a veure amb l’ Educació, la Convivència, el Civisme, la Mediació, la Cooperació, la Solidaritat, la Pau, la Memòria Històrica.. i totes les que contribueixin a teixir una societat més justa, equitativa i sostenible.