Passaport Edunauta – Catàleg d’activitats

El Passaport Edunauta és una eina d’aprenentatge en forma de passaport destinada a l’alumnat de primària on l’infant registra tot el que aprèn explorant i gaudint de les activitats educatives que ofereix el seu entorn.

L’objectiu d’aquesta eina és acostar els aprenentatges que s’assoleixen fora de l’escola amb els que s’imparteixen als centres educatius.

El Passaport Edunauta reforça l’equitat educativa, connecta les oportunitats d’aprenentatge amb la comunitat educativa i permet personalitzar l’itinerari de formació de l’alumnat.