Sensibilització en l’ús del català al lleure – Pla Educatiu d’Entorn

Des del  Pla Educatiu d’Entorn de Sant Boi conjuntament amb el Servei Local de Català de Sant Boi de Llobregat i els Serveis educatius del Departament d’Educació de la Generalitat,  s’ha dut a terme dues formacions de sensibilització lingüística adreçades a professionals del lleure.

Aquesta edició s’ha dirigit a l’equip d’educadors/es de les activitats de Suport Educatiu i a les del Programa Municipal d’Activitats Extraescolar, activitats que es desenvolupen en els diferents centres educatius del municipi.

L’objectiu d’aquestes sessions és reflexionar amb els professionals del lleure sobre les actituds lingüístiques relacionades amb l’ús del català i conscienciar de la importància d’incorporar-lo  en les seves activitats. Els professionals del lleure són un model per als infants i, si incorporen el català en les seves activitats, poden ajudar-los, també, a aprendre català i afavorir així la igualtat d’oportunitats.

SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER A PROFESSIONALS DEL LLEURE