Llarga vida als ordinadors!

El març del 2021 donàvem per tancada la nostra participació en el programa europeu DLT4EU que ens va permetre entre altres coses posar en valor el que significa allargar la vida útil dels equips informàtics per contribuir a mitigar el malbaratament de recursos, i posar a provar la nostra capacitat per a fer-ho possible.

Un any més tard, amb la col·laboració de la Fundació Marianao, hem reprès aquest fil. La donació d’equips informàtics de l’Ajuntament a la Fundació Marianao per a la seva revisió, verificació de l’esborrament de dades i posada a punt ha revertit en la distribució de 62 equips informàtics a 8 escoles públiques: Antoni Gaudí, Marianao, Ciutat Cooperativa, Massallera, Amat Verdú, Casablanca, Vicente Ferrer i Barrufet. Equips destinats prioritàriament a la renovació de dispositius en aules, biblioteques, sales d’informàtica, laboratoris, etc.

Han participat 8 joves de l’Aula Taller i 12 del PFI de Manteniment d’equips informàtics, i de forma molt especial, 12 persones adultes del Taller TIC del projecte Òmnia i 1 voluntari, en un procés de treball que anava des de la primera revisió dels equips a la instal·lació in situ als centres escolars, verificació del seu funcionament i reposició d’elements i resolució d’alguna incidència posteriorment al seu lliurament. Per la nostra part, a més a més de la cessió dels equips, l’Ajuntament ha facilitat el trasllat d’aquests dispositius, la detecció de necessitats entre els centres escolars i la coordinació entre totes les parts.

Enguany la mateixa línia de col·laboració seguirà ben viva, plantejant altres destinataris finals dels equips i contribuint a què l’entramat de programes formatius i col·laboració ciutadana de la Fundació Marianao pugui seguir revertint en allargar la vida útil de dispositius informàtics i donar resposta a les desigualtats digitals de persones del nostre entorn.