El passat 3 de juny va finalitzar la darrera edició del programa ‘Anem per feina!’. En aquesta edició han participat 29 alumnes dels instituts Rafael Casanovas, Camps Blancs, Ítaca, Salesians, J.Rubió i Ors, Joan Bardina i Balmes.

El programa consisteix en una estada de formació pràctica en empreses col·laboradores i serveis municipals, en molts casos amb els equips municipals de consergeries de les escoles de primària de Sant Boi.

Durant aquest programa l’alumnat assoleix els objectius i les competències clau de l’etapa de 3r i 4t d’ESO, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferents de la que s’estableix amb caràcter general, i amb una metodologia específica i personalitzada. Aquesta adaptació implica que l’alumnat cursi una part del seu horari lectiu en activitats d’àmbit pràctic externes al centre.

Cal destacar la feina feta per l’alumnat així com l’acompanyament dels tutors i tutores que s’han convertit en un referent educatiu fonamental.