Sant Boi aprova una nova Ordenança de mesures restauratives alternatives a la sanció

El passat 25 de març el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar per unanimitat un nou pla normatiu de mediació i restauració comunitària integrat per dos instruments: una nova Ordenança de mesures alternatives a la sanció administrativa i un nou Reglament del Servei de Mediació i Restauració Comunitària.

 

Un paradigma punitiu innovador

Amb aquesta nova Ordenança Sant Boi consolida un model punitiu híbrid, integrat per un sistema retributiu clàssic i per un sistema educatiu alternatiu al pagament d’una multa.

Des de 2008, l’Ajuntament de Sant Boi ja oferia mesures alternatives a la sanció administrativa a través d’una instrucció general que cobria determinades infraccions de 3 ordenances municipals: Civisme i convivència; Tinença i protecció d’animals, i Ús dels equipaments municipals d’educació ambiental.

Ara, s’amplia la possibilitat d’oferir aquest camí alternatiu a la sanció a la resta d’ordenances del municipi, reforçant l’actual enfoc educatiu de les mesures alternatives.

Reconeixement de totes les persones implicades

Aquesta nova ordenança donarà tanta presència en els processos substitutoris a la persona infractora com a les perjudicades i afectades i es reemplaça la sanció per la “conseqüència natural” de la infracció, de manera que totes les parts implicades, inclosa la pròpia persona infractora, legitimen un full de ruta per reparar el mal causat i, pel camí, restaurar les relacions; un full de ruta que l’Ajuntament valida un cop pondera el seu potencial efectiu, afectiu i jurídic.

Nou reglament regulador

L’ordenança s’aprova conjuntament amb un nou Reglament regulador del Servei de Mediació i Restauració Comunitària (SMRC). Un instrument que permetrà que aquest servei esdevingui el motor tècnic d’un nou sistema municipal restauratiu, acollint dins el servei qualsevol altre mètode de resolució alternativa de disputes.

La Tinenta d’Alcaldia de Ciutat Educadora, Alba Martínez, va presentar la proposta al Ple i va destacar que amb l’aprovació d’aquests dos punts “estem facilitant que Sant Boi tingui un sistema punitiu d’avantguarda, fiable, transparent i sòlid, amb un Servei de Gestió Positiva de Conflictes referent i pioner en matèria restaurativa però preparat per aplicar una diversitat de metodologies amb les quals abordar els conflictes familiars, veïnals, escolars i comunitaris.”.