La metodologia anti bullying de Sant Boi inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals

La pràctica creada per l’equip de Mediació i Restauració Comunitària de l’Ajuntament de Sant BoiIrrupció restaurativa. Creació d’aules immunològiques davant el bullying” ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

Aquesta pràctica es fonamenta en la metodologia d’irrupció restaurativa amb dos tipus d’accions: una formativa, mitjançant tallers educatius, i una altra on s’intervé directament en casos d’assetjament escolar.

L’objectiu és habilitar tota la comunitat escolar perquè cada aula disposi d’un sistema ‘immunològic’ propi per resoldre els conflictes entre iguals de manera pacífica. Les famílies adquireixen habilitats per afrontar immediatament situacions difícils de manera pacífica i positiva; els docents, a més, adquireixin habilitats per gestionar restaurativament l’aula; i, per últim, els i les alumnes adquireixen consciència de comunitat i habilitats en el suport entre iguals i la mediació natural.

Durant aquest darrer curs (2019-2020) l’equip de Mediació i Restauració ha habilitat 500 docents, 293 alumnes i 207 pares i mares d’11 centres educatius de primària i secundària, i ha intervingut directament en 28 conflictes escolars greus.

Els inicis

L’assetjament escolar és un dels principals problemes de convivència al que s’enfronten els centres educatius i des de l’Ajuntament de Sant Boi es va detectar la necessitat d’abordar aquests conflictes d’una manera més intensiva. Per aquest motiu, es va decidir crear un servei adreçat a la lluita contra el bullying de manera directa, efectiva i propera.

L’Equip de Mediació i Restauració Comunitària va formar-se en la metodologia restaurativa aplicada a assetjament escolar entre iguals, amb especialistes de la Càtedra de Pràctiques Restauratives de la Fundació Pere Tarrés i de l’Institut Internacional de Pràctiques Restauratives.

Durant el curs 2017-2018, l’equip va anar creant una metodologia pròpia i va incorporar dos agents de policia local i dos de mossos d’esquadra per evolucionar cap a un Equip Local de Pràctiques Restauratives, sempre liderat tècnicament pel nucli de Mediació i Restauració, de l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora de l’Ajuntament de Sant Boi.

Finalment la metodologia va començar a posar-se en pràctica durant el curs 2018-2019 als dos nivells: preventiu i resolutiu.

Un cas d’èxit

L’Institut Rafael Casanova de Sant Boi és un dels centres on s’ha dut a terme aquesta pràctica. La Núria Gelabert, docent i coordinadora del Servei de Mediació i el projecte #aquíproubullying al centre, ens ha volgut explicar la seva experiència.

“A l’Institut Rafael Casanova creiem fermament en el nostre paper com a formadors de futurs ciutadans proactius i això no es podria dur a terme sense la participació de diferents agents en la formació dels joves.

 

A Sant Boi comptem amb el lideratge del Servei Municipal de Mediació per dur a terme aquest objectiu.

 

La tasca  feta conjuntament és molt àmplia, però alguns dels recursos que el Servei ens ofereix al món educatiu, i que cal destacar, són la formació i la resolució de conflictes. La formació abasta a tots els actors de la comunitat educativa: professorat, famílies i  alumnat.

 

Pel que fa al professorat la formació se centra tant a dotar-nos d’eines que permetin afrontar situacions potencialment conflictives, com en la formació i acompanyament en l’aplicació de tècniques restauratives a l’aula.

 

Pel que fa a l’alumnat, el seu suport formatiu complementa els projectes de Mediació entre iguals i #aquíproubullyng, donant-los recursos d’observació i resolució.

 

Cal afegir també que els companys del Servei de Mediació han estat clau en l’elaboració del Pla de Convivència del nostre centre i d’altres de secundària i primària de la població.

 

En l’acció més directa de resolució de conflictes intervenen en les mediacions dels centres que no ens veiem capacitats per afrontar sense el seu ajut. També comptem amb el seu suport en l’organització dels cercles restauratius.

 

Vull ressaltar que les necessitats del nostre centre han estat sempre (i recalco, sempre) ateses amb tota la professionalitat i calidesa que caracteritza els professionals mediadors de Sant Boi.

 

Aquestes característiques queden paleses sobretot en un dels recursos que més m’omple com a educadora, les pràctiques restauratives.

 

Cada cercle restauratiu, en qualsevol de les seves vessants, és una oportunitat de creixement personal i de coneixement de l’altre, per als joves i per als adults que hi participen. Pot semblar estrany, però en els cercles les emocions poden arribar a fluir sense embuts i assolir així una comunicació sincera. Són sempre una píndola de pau.

 

La formació dels joves no ha de passar només per un seguit de transmissions curriculars o d’accions punitives quan sorgeix el conflicte. Hem de donar-los una alternativa que els ajudi a créixer i els doni eines com a futurs adults. És per això que des de l”Institut Rafael Casanova volem  fer notar que ens cal més presència del Servei de Mediació als centres.

 

Reforçar el Servei de Mediació en l’àmbit escolar és una necessitat urgent que anem detectant alguns educadors fa temps i que la direcció del centre Ins Rafael Casanova  també subscriu.”

L’Institut Rafael Casanova és un dels 11 centres educatius que s’ha beneficiat d’aquesta metodologia durant el darrer curs. Ara, amb el reconeixement i la inclusió al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya, aquesta pràctica contra l’assetjament podrà servir de referència per a altres ajuntaments o entitats locals.