El Consell Escolar Municipal avança en la seva transformació

En el darrer Consell Escolar Municipal (CEM) de Sant Boi, celebrat el passat 18 de febrer, es va fer un nou pas endavant cap a la seva transformació en un espai de participació més obert.

El model educatiu està en continua transformació, ser Ciutat Educadora implica, entre altres coses, la incorporació de tots els agents educatius com a elements transformadors i per tant la implicació i participació de tota la comunitat.

És seguint aquesta línia de treball que s’arriba a la necessitat de transformar el CEM. Un procés que es va iniciar el 2019 de la mà del Lluís Carol, Cap de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Professor Associat de la Universitat de Barcelona, qui va aportar la seva experiència en la transformació del CEM, adaptant-lo a les noves necessitats d’espais de participació educativa.

La voluntat de transformació és doble. Per una banda aquest canvi cap a un espai més obert, flexible i alineat al concepte de Sant Boi Ciutat Educadora, però també la voluntat de respondre a una nova manera d’entendre la participació i de posar-la         en pràctica, que s’ha vist reflectida en el recentment aprovat Reglament de Participació Ciutadana de Sant Boi (juliol 2019) i que ha de fer de la participació una eina de co-construcció de polítiques més flexible, útil i amb impacte.

És per això que en aquesta darrera reunió del CEM es va comptar amb l’equip de participació de l’Ajuntament format pel Dani Martínez, Regidor de Participació, el tècnic Antoni Xavier Fernández i la tècnica Manuela Herrera. Durant la reunió les persones assistents van respondre una sèrie de preguntes que un cop analitzades per l’equip de participació crearan la base necessària per avançar cap al nou model del CEM de Sant Boi, que podria veure la llum el pròxim curs 2020-2021.

Taula Mixta de Planificació.

També es va informar al CEM de la darrera reunió de la Taula Mixta de Planificació que va tenir lloc el passat mes de desembre entre el Departament d’Educació de la Generalitat i L’Ajuntament de Sant Boi. El posicionament de l’Ajuntament pel curs 2020-2021 va ser el de mantenir, com a mínim, el mateix nombre de grups de P3 i augmentar un grup d’ESO per poder atendre l’adscripció de l’alumnat de sisè. També es va tornar a posar damunt la taula la necessitat d’aplicar una baixada de ratios generalitzada a la ciutat per poder atendre millor la diversitat i repartir de manera més homogènia la matrícula viva que arriba durant el curs.

Es van compartir també dues mocions aprovades pel Ple. La moció per sol·licitar la creació d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) a Sant Boi i la moció per reclamar recursos educatius de formació post obligatòria per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. L’Ajuntament està treballant perquè a Sant Boi es pugui donar resposta a projectes d’educació post obligatòria inclusiva, com els Itineraris Formatius Específics, o valorar reconvertir un dels Programes de Formació i Inserció (PFI) de la ciutat en un PFI adaptat.