Nou equip municipal per abordar el ‘bullying’ i la resolució de conflictes escolars

L’Ajuntament ha creat un equip de treball especialitzat en la resolució de conflictes en l’àmbit escolar. La tasca d’aquest grup de professionals municipals se centrarà principalment a abordar l’assetjament d’entre iguals o ‘bullying’ mitjançant tècniques de ‘resolució restaurativa’.

El nou equip treballa per ajudar els equips directius dels centres, el professorat, l’alumnat i les famílies a prevenir i resoldre els conflictes escolars d’una manera pacífica i reparadora.

La resolució restaurativa de conflictes és una fórmula innovadora que prioritza accions comunicatives com les entrevistes afectives, els cercles de diàleg o les conferències de pau. Aquestes accions poden ser individuals o grupals i tenir un caràcter més o menys formal, segons els casos.

L’objectiu és un abordatge que permeti enfortir els llaços comunitaris per prevenir i gestionar millor els conflictes personals, tot reparant possibles danys i intentant restaurar les relacions que hagin quedat malmeses. No es descarta la sanció, però s’aposta per reforçar la seva legitimitat per la seva contribució a restaurar les relacions.

El nou equip està format per cinc membres dels serveis municipals de convivència i mediació i dos educadors de la Policia Local. Aviat s’hi sumaran també dos policies comunitaris dels Mossos d’Esquadra de Sant Boi.

Més enllà de la tasca d’aquest equip, l’Ajuntament ha programat per a aquest curs un total de 88 sessions formatives i de capacitació per a docents i familiars (sobre comunicació restaurativa) i per a alumnat que hi vulgui participar voluntàriament (sobre mediació i suport entre iguals). També s’ha dissenyat una unitat didàctica de prevenció del ‘bullying’ que la Policia Local impartirà als centres educatius.

Sant Boi ha estat històricament un municipi pioner a Catalunya en matèria de mediació comunitària i policia de proximitat i en l’aplicació de mesures restauratives alternatives a la sanció com a eina de reparació de les infraccions.