Educació viaria pels més petits

Prop de 700 alumnes de la totalitat de les escoles bressol de la nostra població, amb edats compreses entre els 2-3 anys, han tornat a rebre la visita dels educadors policials durant els mesos de maig i juny, dins del programa desenvolupat per l’Equip.

Amb aquestes visites programades l’educador policial pretén activar les funcions cognitives de la canalla per començar a assimilar conceptes viaris i actituds de risc, tot allò en forma de jocs i activitats adequades a la seva edat.

No hem d’oblidar que, durant la seva infantesa, els/les nens/es aprenen actituds per imitació de les persones que els envolten, sent de vital importància per part dels adults que els acompanyen a no caure en accions contradictòries al carrer amb allò que els infants han après al seu centre escolar o d’acollida.

Serà a partir d’aquí i durant tot el seu cicle escolar fins a arribar a l’edat adulta que els agents que formem l’Equip d’Educadors acompanyarem i farem costat a la canalla, guiant-los en companyia dels seus pares/mares i mestres, per afavorir una incorporació efectiva i segura dels mateixos a l’entorn viari, social i convivencial.

Javier Martínez. Equip d’Educació Viària de la Policia Local.