Cultura Emprenedora a l’Escola mitjançant la creació de Cooperatives

Aquest mes de juny ha finalitzat a Sant Boi la 5a edició del Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE). Un programa promogut per la Diputació de Barcelona que fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària mitjançant la creació de cooperatives.

A Sant Boi el projecte es desenvolupa des del curs 2014-2015 de manera transversal entre les àrees de Desenvolupament Econòmic i Ciutat Educadora de l’Ajuntament.

Enguany han participat quatre escoles: Parellada, Montbaig, Vicente Ferrer i Marianao; i s’han creat cinc cooperatives: Cooperativa Màgia feta a mà, Parellada Exprés, Ajudem, eSforcem, Fabriquem i Imaginem Cooperativa (ASFI Coop), Els Marianets de les 3 erres (M3R) i Colorbaig.

L’alumnat viu al llarg del curs l’experiència simulada de crear una cooperativa i els diferents passos per fer-ho possible: redacció dels estatuts i altra documentació necessària, elecció del nom de la cooperativa, nomenament dels càrrecs directius, disseny i tria de la imatge corporativa, selecció del producte que es fabricarà, anàlisi de costos, petició de préstecs i realització de tràmits, fabricació, etc. L’experiència finalitza amb una jornada festiva de venda oberta al públic, que aquest any va ser el 23 de maig. El 10% dels beneficis obtinguts es donen a una ONG i cada grup decideix la destinació de la resta dels diners.

La creativitat, la iniciativa, la innovació i l’assumpció de riscos, així com amb l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb el fi d’aconseguir objectius, són les principals característiques de l’esperit emprenedor. Aquest programa reforça valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat i constitueix una eina d’inclusió social.

A més promou la vinculació de l’escola al municipi i la construcció d’un projecte en xarxa entre els agents implicats: Ajuntament, Centres Educatius, Famílies i altres agents educatius, socials i/o productius.

 5-06-19 Cloenda CUEME