Mirant al futur: innovació educativa a l’Escola Casablanca

En un món caracteritzat pel canvi resulta imprescindible replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge. En això es bassa la innovació educativa. Cal replantejar aspectes sobre els processos d’ensenyament i d’aprenentatge amb una visió oberta i flexible que ofereixi a les persones l’oportunitat de viure amb dignitat i benestar, puguin descobrir el seu potencial, fomentar les seves capacitats, i en un futur pròxim, puguin participar activament i responsablement en la societat per construir un món sostenible i en pau.

Quan un centre emprèn processos i projectes de millora educativa està dient que té finalitats i esperances en el futur. Aquest és el cas de l’Escola Casablanca. En aquest article ens expliquen tres projectes d’innovació educativa que estan duent a terme al centre.


Mètode de l’Algoritme Basat en Números

La implantació de la metodologia ABN ha estat un èxit, els alumnes de P3 a 3r compten amb nous recursos a l’hora de fer relacions o operacions matemàtiques. La principal característica del mètode ABN és el seu caràcter obert -és possible trobar la solució correcta de diferents maneres- i el fet que la base sobre la qual treballa l’alumnat són els números, on les unitats, les desenes, les centenes … es componen i es descomponen lliurement sense aplicar una determinada regla o criteri per a la seva resolució final. Cal destacar la quantitat de materials manipulatius que els infants tenen al seu abast, la forma d’entendre les operacions donat que pensen en números i no en xifres.

Una de les accions que ha resultat molt efectiva a estat convidar a les famílies a aprendre aquesta nova forma d’entendre les operacions matemàtiques. Els hem convidat al centre, els hem fet una breu explicació i han pogut experimentar amb els mateixos materials que els seus fills i filles.

Tertúlies literàries

A les tertúlies literàries treballem els valors a  través dels clàssics universals,  parlem de com es senten els personatges de les novel·les, què ens fa recordar, què ens fan pensar i ho compartim amb els companys de classe.

Les tertúlies literàries ajuden als alumnes a millorar les relacions entre els companys, a establir lligams entre iguals, milloren el seu vocabulari i l’ortografia.

Els títols que estem llegint enguany són:

  • P4 El Flautista de Hamelin, El meravellós màgic d’Oz
  • P5 El llibre de la Jungla, La llebre i la tortuga
  • 1r El soldadet de Plom/ El corb i la guineu.
  • 2n La volta al món en 80 dies/El geperut de Notre-Dame
  • 3r Platero y yo contado a los niños/Les aventures de Tom Sawyer
  • 4t El Lazarillo contado a los niños/L’Odissea explicada als infants
  • Leyendas de Bécquer contadas a los niños/Oliver Twist
  • Romeu i Julieta/Érase una vez Don Quijote

Dinar relaxat

El curs passat els alumnes de P3 van començar a fer els àpats en un espai que no fos el menjador. Vam aprofitar l’amplada dels espais del centre per crear un espai per dinar i descansar que fos més relaxat i conegut  per a ells. Aquest curs s’han incorporat els alumnes de P4.

Els alumnes no surten del seu espai de referència que és la zona d’infantil. Dinen en un ambient més distès, sense els sorolls del menjador gran de l’escola. Que puguin dinar en taules a la seva mida i amb independència ens permet treballar diferents aspectes de les relacions entre ells i de la seva autonomia.