Convivència i mediació en l’àmbit educatiu. Un projecte de ciutat.

El passat 10 d’octubre l’equip de convivència i mediació de Sant Boi va realitzar una sessió molt especial a l’Institut Rafael Casanova sobre la comunicació tàctica per gestionar situacions difícils, persones en escalada i conflictes en ple esclat. Aquesta sessió va estar dirigida a mares i pares, equip docent i personal administratiu i de servei del mateix centre.

L’objectiu era donar les eines adequades per saber reaccionar en moments de tensió, eliminar els efectes túnel i embús, incrementar els nivells d’empatia i alineament emocional, conduir a la gent a la calma, evitar la confrontació violenta i generar uns primers espais òptims per a una posterior resolució del conflicte.

Projecte de ciutat

Aquesta sessió s’engloba dins el projecte “Irrupció restaurativa”, una proposta que es realitza en diferents centres educatius de la ciutat i que, tot i abordar el tema de la convivència des d’un punt de vista ampli, posa el fenomen de l’assetjament escolar o bullying en el centre. El projecte es desenvolupa amb dos tipus d’intervencions: immunològiques -aquelles destinades a prevenir el conflicte-,  i quirúrgiques, per donar una resposta més directa a aquest conflicte.

“Irrupció”, “Horitzó” i “Harmonia”

El projecte es divideix en tres fases, “Irrupció”, “Horitzó” i “Harmonia”, i cadascuna d’elles correspon a un curs escolar. Durant aquestes fases s’habilita als diferents actors en la comunicació tàctica i/o afectiva, també s’inclouen activitats per incentivar el suport entre iguals, naturalitzar els cercles restauratius com a via de resolució de conflictes i enfortiment de la comunitat, connectar els referents extraescolars comunitaris amb els mediadors naturals de les aules i les famílies, etc.

Al llarg de cada curs, l’equip de convivència i mediació treballarà amb dos centres de primària i dos de secundària per implementar aquest projecte de convivència que esdevindrà un projecte clau de ciutat.