Conferència de pau a l’escola

El passat 15 de març es va celebrar a l’Escola Joan Bardina la primera conferència de pau en un centre educatiu de Sant Boi de Llobregat.  La conferència de pau és una de les modalitats més formals i complexes de les pràctiques restauratives i l’objectiu és desenvolupar entre totes les persones que participen un pla per respondre a un conflicte i realitzar una reparació. En aquest cas es buscava resoldre un conflicte greu que va tenir lloc en un aula d’ESO.

Van participar les diferents parts protagonistes però també van estar presents les famílies i amics, així com els tutors i tutores dels alumnes afectats.

Durant la conferència es va generar un espai lliure de prejudicis que va permetre als participants passar de l’escolta al reconeixement mutu transitant per moments d’alta intensitat afectiva que van marcar revaloritzacions i reconciliacions personals. En aquestes pràctiques no es busca castigar sinó reparar els danys i restaurar les relacions.

La justícia clàssica o retributiva va estar representada per la policia comunitària, en aquest cas per un membre destacat de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels mossos d’esquadra de Sant Boi, que va remarcar la virtut de poder solucionar els problemes de convivència en una rotllana de diàleg en lloc d’en un judici.

Una seqüència altament complexa

Per fer possible la celebració d’aquesta trobada, l’Equip de Mediació de Sant Boi, amb la Comissió de Convivència de l’Escola Joan  Bardina, va haver de facilitar, prèviament, dos cercles grupals de diàleg a cadascuna de les aules d’ESO afectades pel conflicte. També van mantenir entrevistes individuals o “caucus” amb totes les persones que haurien de conformar la xarxa de suport durant la conferència. Aquestes darreres converses, a banda de buscar la participació d’aquestes persones, van permetre als facilitadors organitzar la distribució física de tothom en el cercle i l’ordre de les seves intervencions.

La intervenció es donarà per acabada amb un nou cercle grupal que es realitzarà pròximament on es buscarà establir un pont entre la conferència individual i el conjunt dels grups classe afectats i, finalment, compactar comunitat.