A l’Escola Parellada aprenem amb la robòtica!

La tecnologia ha sofert una gran evolució en les darreres dècades, ha passat de ser una matèria desconeguda, i moltes vegades temuda, a formar part de la nostra vida quotidiana. El sistema educatiu no podia romandre aliè a aquesta evolució i per això, davant d’aquesta necessitat, va sorgir la robòtica educativa, un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que fa servir els robots com a fil conductor i que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

Des de l’Àrea d’Educació de Sant Boi creiem i apostem per les noves metodologies educatives que s’adaptin a les necessitats dels alumnes i al context social en el qual vivim i per això acompanyem a els centres en la reflexió i incorporació d’aquestes metodologies a les seves aules.

L’Escola Parellada és un dels centres de la nostra ciutat que ha introduït la robòtica educativa en el seu currículum. La Maria Blancat, directora de l’escola, ens explica en aquest article com han introduït aquest aprenentatge als alumnes d’infantil i primària.


A l’Escola Parellada aprenem amb la robòtica!

La nostra escola fa anys que aposta pel canvi metodològic a través de les noves tecnologies.

Aquest any s’ha introduït la robòtica educativa, tant a infantil com a primària.

L’aprenentatge amb robòtica educativa es considera multidisplicinar i pedagògic, ja que amb la construcció dels robots l’alumnat desenvolupa habilitats creatives i resolutives, pensament computacional i d’enginyeria. Es fomenta el treball col·laboratiu i en equip i alhora es treballa des de diferents matèries o assignatures.

Es considera que fomenta i forma part de les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.

També utilitzen l’Scratch i Scratch Jr, aquests programes estan basats en el llenguatge de programació LOGO és un llenguatge tan senzill que permet ensenyar a programar als infants a través del joc i l’experimentació, introduint també conceptes de matemàtiques, geometria cartesiana i trigonometria de forma intuïtiva. 

Volem el pensament computacional, creatiu, crític i analític en els alumnes, fet que afavoreix l’ensenyament i aprenentatge per competències. Aquesta nova visió competencial es pot basar en l’error i la còpia (en referència a observar què fan els altres) com a pas important en l’aprenentatge, ja que fomenta l’error al pas previ a l’èxit i no com a fracàs.

Des de P4 a 6è es realitzen diferents activitats de programació i robòtica.

Educació infantil comença plantejant jocs i utilitzant recursos físics, a través de targes amb  les seqüencies de programació, un llenguatge direccional, girs, lateralitat i altres conceptes espacials.

Utilitzen els robots Blue-bot per iniciar-se en el món de la robòtica.

Primària aprèn amb diferents materials depenent del cicle. Amb aquests materials de robòtica educativa no pretenem convertir a l’alumnat en programadors/es experts, sinó facilitar el desenvolupament de diverses habilitats multidisciplinaris que es posen en marxa quan s’elaboren petits programes, encaminats, per exemple, a la resolució de problemes matemàtics o a la creació de jocs senzills.

Actualment utilitzem materials de l’entorn LEGO Education a tots els cursos.

  • Learn to learn aprenen construint amb peces i seguint instruccions. Aquesta activitat els prepara per continuar als cicles posteriors i construir diferents robots. És una eina molt potent per desenvolupar la creativitat i la imaginació.
  • Màquines simples aprenen principis bàsics d’engranatges, les rodes, els eixos, les palanques i les politges. Estableixen les bases de l’aprenentage de ciències i ingenieria.
  • Lego wedo l’alumnat coneix diferents motors i sensors que utilitzaran per a donar moviment a les seves construccions. Amb les propostes educatives es treballen continguts curriculars com ara les ciències naturals, la física, la Terra i l’espai, la ingenieria i altres activitats que puguin sorgir de propostes dels alumnes.
  • Mindstorms EV3 contrueixen, programen i controlen els seus propis robots.

Un grup d’alumnes de Cicle superior participa en la First Lego League, a través del seu Pla social. Aquest curs el tema central és l’aigua. L’alumnat ha fet un projecte científic; han treballat i potenciat els valors que transmet el treball cooperatiu; han elaborat el seu propi canal de Youtube i han superat 4 de les missions proposades per l’organització i que hauran de presentar el proper 18 de febrer a la competició de Barcelona.

Maria Blancat, directora de l’Escola Parellada. 

www.escolaparellada.net