Renovació de les àrees de joc als patis d’escoles i escoles bressol municipals

L’Ajuntament ha aprofitat les vacances nadalenques per millorar les zones de joc de 8 escoles públiques de primària i les 3 escoles bressol municipals. El criteri principal a l’hora de plantejar les actuacions ha estat repensar cadascuna d’aquestes zones com un espai educatiu més, amb una funció pedagògica.

Després d’una detecció prèvia de les necessitats existents a cada centre, s’han instal·lat un total de 20 elements nous de joc , concretament a les escoles Montbaig, Benviure, Antoni Tàpies, Barrufet, Amat Verdú, Vicenç Ferrer, Montbaig i Josep Maria Ciurana i a les escoles bressol La Mercè, La Marta i La Susa, amb un cost global pròxim als 80.000 euros.

Les millores realitzades segueixen el criteri comú de l’Ajuntament i la comunitat educativa de repensar els patis i els elements de joc com a espais educatius dels centres , amb una funció pedagògica.

A l’hora de dissenyar els nous espais de joc, també s’ha tingut en compte que els pugin usar tant alumnes de les escoles com altres infants dels respectius barris en el marc del projecte Patis Oberts (4 centres de la ciutat s’obren a la comunitat actualment en horari extraescolar, però la previsió és que aquest número creixi progressivament al llarg dels pròxims anys).

A les àrees de joc de tres les escoles bressol municipals s’ha col·locat un element anomenat ‘blauet’, format per una rampa, una escala i una plataforma muntades sobre una petita muntanya de terra i gespa. A La Mercè s’ha posat també un túnnel de bambú; a La Marta, un gronxador de cabàs amb cordes, i a la Susa, una caseta de joguines i un túnnel grimpador amb forma de caseta.

Als centres de primària s’han instal·lat diferents tipologies de jocs, com ara tobogans, ponts de cordes, casetes de joc, taules de botànica, piràmides de cordes o barres d’equilibri.

Les actuacions realitzades a les escoles aquest Nadal formen part del Pla de millora de les àrees de jocs infantils , un pla que preveu destinar 2 milions d’euros en un període de 5 anys (2017-2021) per renovar els elements de jocs ubicats en places i parcs públics de Sant Boi.