Manifest de la Comunitat Educativa de Sant Boi

La Comunitat Educativa de Sant Boi rebutja la campanya sistemàtica de descrèdit contra la tasca que fan els centres educatius i els seus docents

EL Consell Escolar Municipal de Sant Boi de Llobregat subscriu els manifestos emesos pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa i per SOM ESCOLA en defensa de l’escola catalana i en contra de la campanya partidista de descrèdit del model educatiu català.
Sant Boi de Llobregat. 12 de desembre de 2017.

La comunitat educativa de Sant Boi,  i les seves institucions, representades en el Consell Escolar Municipal (CEM) volem sumar-nos a les entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana per  mostrar el nostre rebuig a la campanya de difamacions i mentides que està patint l’escola catalana i, especialment els seus docents. Defensem el model d’escola catalana i la seva contribució per la cohesió social a la nostra ciutat.

Per això ens sumem al  lema de protesta ‘No ens toqueu l’educació’, que vol fer visible la unitat de la comunitat educativa catalana per defensar l’actual model d’escola i d’immersió lingüística, que tants bons resultats ha obtingut.

En data 13 de novembre de 2017 es va aprovar pel Consell Escolar Municipal, donar suport  al manifest difós pel MUCE, en el que es fa palesa la voluntat que els infants i joves creixin amb els valors de la democràcia: el diàleg, la participació ciutadana, el respecte i la llibertat, lluny de qualsevol acció o actitud repressiva, discriminatòria o segregadora. I s’hi exigeix que es deixin de violar els drets democràtics com el de manifestació, reunió, el dret de la informació i al secret de les comunicacions. En aquest manifest també es dóna el suport  a la defensa de drets i llibertats, i a totes les persones, entitats i institucions que treballen per garantir-los.

Posteriorment, el CEM va acordar donar suport també al manifest del moviment SOM ESCOLA que ja comptava amb l’adhesió del MUCE.

Volem destacar el punt 7 del manifest de SOM ESCOLA en el que es recull que el context històric i social en què vivim fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per donar resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.