Formació en cercles restauratius al claustre de l’Escola Joan Bardina

El claustre docent de l’Escola Joan Bardina va participar el passat 4 de desembre en una formació pràctica en cercles restauratius facilitats per l’equip de Convivència i Mediació de l’Ajuntament de Sant Boi. Aquestes pràctiques restauratives ofereixen eines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte o problemes en diferents àmbits (familiar, educatiu, social, laboral, judicial i comunitari). A l’escola, el cercle restauratiu és una metodologia que vol posar l’accent en la comunitat, en la reconstrucció de relacions, en la responsabilitat i en la confiança.

Els més de 50 professors i professores, des de P3 a 4t d’ESO, del Joan Bardina, van experimentar en primera persona allò que després podran aplicar en les seves aules. Mitjançant la participació en un cercle restauratiu van aprendre com es treballa amb aquest tipus de pràctica. El cercle es va convertir en mitjà i missatge.

Els facilitadors, l’equip de Convivència i Mediació de l’ajuntament, va treballar a partir d’un cercle nuclear (que anava variant cada 2 temes), envoltat d’un hemicicle encarat a aquest nucli i també a la pantalla, on un power point anava abocant materials explicatius relacionats amb allò que circulava, moment a moment, en el cercle principal de diàleg.

L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament i la Inspecció Educativa del Departament d’Ensenyament a Sant Boi assenyalen aquestes pràctiques com a estratègies prioritàries a primària i secundària. No obstant això, l’Escola Joan Bardina també va incorporar a aquesta sessió el seu claustre d’educació infantil.