Programa de formació a famílies

Aquest és un programa d’acció comunitària que inclou activitats dirigides, fonamentalment, a tots els pares i mares del municipi i que es basa en un programa obert de xerrades i altres activitats que recull totes aquelles temàtiques relacionades amb els interessos educatius que actualment poden tenir les famílies. Es tracta de crear espais de formació-reflexió entorn a la criança i al suport educatiu dels infants i adolescents amb l’objectiu de garantir l’èxit educatiu.

S’organitza en diferents grups on l’intercanvi d’idees i d’inquietuds són els mitjans per aprendre i analitzar temes educatius específics: el desenvolupament dels infants, la relació i la convivència familiar, la relació amb l’escola i les dificultats pròpies de la tasca educativa.

El programa es realitza conjuntament amb les direccions dels centres educatius i les AMPA, tot i que també es tenen en compte les propostes aportades per les famílies que han participat en el programa amb anterioritat.

Volem d’estacar la primera de les activitats programades. Es tracta d’un cine fòrum del documental ‘most likely to succeed’ que tindrà lloc el dimarts 7 de novembre a les 18 h als Cinemes Can Castellet. Aquest documental mostra les creixents mancances dels mètodes d’educació convencionals davant el món innovador d’avui. La pel·lícula explora els nous enfocaments que busquen revolucionar l’educació tal com la coneixem, inspirant a les comunitats escolars a re imaginar les capacitats dels alumnes i del professorat.