Enfortir la convivència i desactivar l’odi a les aules

L’equip de Convivència i Mediació de l’Ajuntament, amb el suport de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, utilitzarà la metodologia restaurativa per enfortir la convivència a les aules i desactivar missatges d’odi i discriminació. Una pràctica que es fa més necessària que mai després dels recents atemptats terroristes.

Entre el 25 de setembre i el 6 d’octubre de 2017, l’equip de Convivència i Mediació, amb el suport d’educadors policials, facilitarà 14 cercles restauratius a l’Institut Rafael Casanova, arribant a 7 aules de primer d’ESO i 7 més de segon d’ESO (prop de 300 alumnes). La idea és que més centres educatius s’hi afegeixin després.

La intenció d’aquests espais és potenciar els vincles a l’aula, en un moment en què els i les alumnes comencen o continuen el trànsit de l’escola a l’institut, i enfortir-hi el sentiment de ciutadania com un valor que ens iguala per damunt de les diferències particulars.

Destruint missatges d’odi. Activant connectors afectius.

Les pràctiques restauratives serveixen per reparar les relacions deteriorades dintre d’un grup natural i dotar-lo d’eines per a enfortir-se.

Aquestes pràctiques es porten a terme en format de cercle, on totes les persones es relacionen a un mateix nivell.

Els cercles evoquen la clàssica foguera, on les persones seien per parlar del que era important per al grup.

En l’àmbit escolar, mitjançant una “peça del diàleg”, un objecte simbòlic que viatja de mà en mà, es desenvolupa la sessió dins d’un clima de confiança a través de preguntes obertes, convenientment ordenades, que porten tothom a comprendre la situació que s’està vivint i com es vol enfocar.

Aquesta pràctica és conduïda per un facilitador/a que, sense intervenir activament, estimula, equilibra i apodera totes les parts perquè elles mateixes discerneixin la part de la responsabilitat que els hi pertoca.