400 docents, 18 centres educatius, famílies i professionals vinculats a diferents entitats de la ciutat varen assistir el passat 23 de juny a la projecció del documental “Most likely to Succeed” que va tenir lloc a Can Massallera.

El visionat de la pel·lícula MLTS esdevé un recurs molt potent per a un centre educatiu per reflexionar sobre la necessitat i el sentit de la transformació educativa, per la qual cosa, el programa Escola Nova 21 inclou el visionat dins de la metodologia de canvi per als centres.

El programa Escola Nova 21

Escola Nova 21 és un programa de tres anys de durada que té com a objectiu principal sumar esforços de totes les escoles, institucions i persones que comparteixen la voluntat de fer del sistema educatiu català un instrument perquè tots els infants hi trobin una experiència d’aprenentatge gratificant i empoderadora. Una experiència que millori la seva expectativa vital i reverteixi també en una societat més cohesionada i capaç de donar resposta als reptes globals.

El programa Escola Nova 21 pretén fer-ho, en primer lloc, generant presa de consciència sobre la necessitat de canvi i, en segon lloc, sistematitzant i creant coneixement i procediments que facin possible el canvi.

Per concretar el canvi, prenem com a referència el marc de l’escola avançada, format pels quatre elements de consens sobre cap a on tot sistema educatiu ha de tendir:

  • El propòsit educatiu (desenvolupar competències per a la vida)
  • Les pràctiques d’aprenentatge, basades en el coneixement contrastat sobre com les persones aprenen (7 principis de l’aprenentatge)
  • L’avaluació (mesurar l’assoliment de les competències en tots els àmbits: cognitiu, emocional, motriu, social i ètic)
  • L’organització, al servei de l’aprenentatge

Són 485 els centres educatius que han adoptat el compromís d’avançar cap al marc de l’escola avançada amb l’acompanyament del programa Escola Nova 21 i que s’organitzen en xarxes locals.

Les xarxes són espais d’acompanyament, orientació i impuls dels centres educatius cap al marc de l’escola avançada, aportant mecanismes de reflexió conjunta, formació i metodologia contrastada per a l’assoliment dels objectius de canvi de cada centre.

 

Article de Mònica Bergós sobre la projecció del passat 23 de juny a El Diari de l’Educació.