Grup local de pràctiques restauratives. Millorem la convivència i fem comunitat

“Una cosa és el que fas. Una altra cosa, qui ets”

Tècnics i tècniques d’Educació, docents, Mossos d’Esquadra, Policia Local, mediadores, conserges, etc., un total de 21 voluntaris, formen el nucli inicial d’aquest grup local de pràctiques restauratives. Per formar-ne part tots els membres han rebut un curs de capacitació organitzat pel Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Boi i impartit per l’equip docent de la Càtedra de Justícia Restaurativa de la Fundació Pere Tarrés, amb el suport del Dr. Alberto Olalde.

¿Què són les pràctiques restauratives?

Les pràctiques restauratives tenen el seu origen en la justícia restaurativa. Ofereixen eines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte en diferents àmbits (familiar, educatiu, social, laboral, judicial i comunitari) per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions.

Aquestes pràctiques es fonamenten en el fet que les persones poden fer canvis positius si es compta amb elles, és a dir, quan les coses es fan amb ells i no a ells o per ells. Si traslladem aquestes pràctiques al centre i a l’aula, poden ser una bona alternativa en què l’alumnat s’implica en la gestió dels seus conflictes. Les pràctiques restauratives frenen els comportaments negatius de manera més efectiva que un sistema basat només en sancions i càstigs.

Aquest nou grup local de pràctiques restauratives forma part del Pla de convivència i civisme de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, juntament amb el programa de capacitació de ciutadans com a mediadors naturals, la formació de persones en tasques de conducció i atenció pública en matèria d’inducció a la calma, l’habilitació de joves en funcions de suport entre iguals i els tallers de fórmules substitutives de la violència per a grups adolescents d’elevada complexitat.