Mapa de mediadors ‘naturals’

Una nova eina del Servei Municipal de Mediació Ciutadana (SMMC) de Sant Boi.

Quan parlem de mediació estem parlant d’aquelles persones o entitats capacitades per intervenir en un conflicte i trobar una solució.  A Sant Boi tenim els nostres mediadores professionals, la policia de barri, l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP), els serveis socials, els equips de proximitat dels casals de barri, etc. Però a més, des del SMMC es vol construir una xarxa de mediadors naturals.

Sant Boi Mediació natural

Un mediador natural es un veí o veïna que de manera natural, per la seva posició i coneixement de l’entramat social on viu, te la capacitat d’intervenir en la resolució de conflictes en el seu entorn,  als camps de futbol, a les aules escolars, a les sales d’espera dels serveis assistencials, a les comunitats de veïns, etc.

Aquest mapa permet identificar sectors de la comunitat on seria necessari trobar persones que puguin exercir de mediadors naturals i oferir-los la formació adient assolin així les capacitats adequades.

L’Educació en habilitats pacificadores es una de les línies estratègiques de l’Àrea d’Educació, convivència i Solidaritat, i amb el projecte “Sant Boi Mediació natural”, es vol fer un pas endavant en aquest àmbit.